Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ἀκάθιστος Ὕμνος
κάθιστος μνος εναι «Κοντάκιον». «Κοντάκια» παλαιότεραλέγοντο λόκληροι μνοι, νάλογοι πρς τος «Κανόνες». νομασία φείλεται μλλον στ κοντ ξύλο π το ποίου τυλίσσετο μεμβράνη πο περιεχε τν μνο. Τ πρτο τροπάριο λέγετο «προοίμιο» «κουκούλιο» κα τ κολουθοντα λέγοντο «οκοι»,σως διότι λόκληρος μνος θεωρετο ς σύνολο οκοδομημάτωνφιερωμένων στ μνήμη κάποιου γίου. Κοντάκιο λέγεται συνήθως σήμερα τ πρτο τροπάριο νς τέτοιου μνου.
κάθιστος μνος περιέχει προοίμιο κα 24 «οκους». Τ προοίμιό του σήμερα εναι τό: «Τ περμάχω Στρατηγ».
«κροστιχίδα» το μνου εναι λφαβητική, δηλαδ κολουθε τσειρ τν γραμμάτων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ως Ω΄.
«φύμνιο» λέγεται τελευταία φράσις το μνου ποπαναλαμβάνει λαός. «φύμνια» κάθιστος μνος χει δυό: Τ«Χαρε, Νύφη νύμφευτε» στος περιττος «οκους» (1,3,5,7,κτλ) κατ «λληλούϊα» στος ρτίους (2,4,6,8 κτλ).
κάθιστος μνος ρχίζει μ τν Εαγγελισμ τς Θεοτόκου καπειτα ναφέρεται σ λλα γεγονότα, πως τς σαρκώσεως τοΚυρίου, τς θεώσεως τν νθρώπων κα τς θεομητορικς ξίας τς Θεοτόκου.
Ποιητς πο ν μν πιδέχεται ντιρρήσεις δν δόθηκε μέχρι σήμερα. Ο περισσότεροι θεωρον τν μνο ς ργο το Ρωμανο τοΜελδο.
Κατ τ τος 626 Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε π τος Πέρσες κα βάρους. βασιλέας ράκλειος πουσίαζε στ Μικρ σία σπόλεμο κατ τν Περσν. Τότε φρούραρχος Βνος μαζ μ τν Πατριάρχη Σέργιο νέλαβαν τν περάσπιση τς ατοκρατορίας. Πατριάρχης περιέτρεχε τ πόλη μ τν εκόνα τς Παναγίας κανεθάρρυνε τ πλήθη κα τος μαχητές. Ξαφνικ γινε φοβερςνεμοστρόβιλος πο κατέστρεψε τν χθρικ στόλο κα τ νύκτα τς 7ης πρς τν 8η Αγούστου, ναγκάσθηκαν ν φύγουν πρακτοι. λας πανηγυρίζοντας τ σωτηρία του, συγκεντρώθηκε στ Να τς Παναγίας τν Βλαχερνν κα λοι ρθιοι ψαλλαν τν π τότε λεγόμενο «κάθιστο» μνο στν Παναγία, ποδίδοντας τ«νικητήρια» κα τν εγνωμοσύνη τους στν «περμάχω Στρατηγ».
κάθιστος μνος ψάλλεται π τότε τμηματικ στς πρτες τέσσερις Παρασκευς τς Μεγάλης Σαρακοστς κα λόκληρος τν Πέμπτη βδομάδα τν Νηστειν. κάθιστος μνος εναι να ριστούργημα τς παγκοσμίου θρησκευτικς ποιήσεως κα δημοφιλέστατος.

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ