Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

οι καλοί Σαμαρείτες στην εποχή μας

<Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ·>

Ευχαριστούμε θερμά το OK!any time....markets των αδελφών κ.Γιαννετάκη για την άψογη εξυπηρέτηση απέναντι στον υιό μου Ιωάννη . Σας ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός δια  πρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου να σας χαρίζει πνευματική και σωματική υγειά. 

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ