Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Όσιου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία

Καταγόταν από το χωριό Γαρδινίτζα, που βρισκόταν κοντά στο Ταλάντιο, τόπος παραθαλάσσιος απέναντι από την Εύβοια. Έζησε όταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Ιερεμίας, περί το 1519. Τον πατέρα του έλεγαν Χριστόδουλο και ήταν ιερέας, τη δε μητέρα του Θεοδώρα. Ο όσιος Δαβίδ είχε άλλον έναν αδελφό και δύο αδελφές. Από μικρός ο Όσιος έδειξε εξαίσια μορφή και έμαθε άριστα τα Ιερά γράμματα. Σε ηλικία 15 ετών υποτάχθηκε σ' έναν άγιο γέροντα, τον Ακάκιο, που τον εκπαίδευσε στις αρετές της μοναχικής πολιτείας και από τότε ο όσιος Δαβίδ κάνει μια φοβερή, σύμφωνα με τον βιογράφο του, πνευματική πορεία, διδάσκοντας την έμπρακτη αρετή και κάνοντας διάφορα θαύματα. Προείδε τον θάνατο του και απεβίωσε ειρηνικά και με μεγάλη αγιότητα την 1η Νοεμβρίου.

Βιογραφία του συνέγραψε ο μαθητής του Χριστόφορος μοναχός και Ακολουθία του ο επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος από την Αθήνα. Μονή του Όσιου Δαβίδ υπάρχει στην Εύβοια.

Απολυτίκιο Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία .

Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Μέγα εύρατο, Εύβοια κλέος, τον πανένδοξον, Δαβίδ τον θείον, ως ιεράς αρετής καταγώγιον, και του Χρίστου οπαδόν αληθέστατον, και των Όσίων απάντων εφάμιλλον. Διό Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

Έτερον του οσίου Δαβίδ. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Λοκρίδος αγλάισμα, και της Ευβοίας πυρσός, λαμπρώς αναδέδειξαι, δι' ισαγγέλου ζωής, Δαβίδ Πάτερ Όσιε. Όθεν τοις προσιούσι, τη αγία σου Κάρα, νέμεις αεί ιάσεις, και υγείαν κατ' άμφω, ως έχων παρρησίαν προς Χριστόν, τον σε δοξάσαντα.

Μεγαλυνάριο.
Χαίροις της Μονής σου θερμός φρουρός, και Λίμνης προστάτης, της τιμώσης σε εύλαβώς' χαίροις των εν νόσοις, και θλίψεσν και πόνοις, ο μέγας αντιλήπτωρ, Δαβίδ Πατήρ ημών.

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ