Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

«Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος· αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή»

Με τη δέουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια έγινε η τελετή της Αναστάσεως εις στο Ιερόν Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου.Στις 10:30  ο εφημέριος π. Κωνσταντίνος  μαζί με τον ιεροψάλτη Βασίλειο Παπαδημητρίου  παρέλαβε το Άγιο Φως από  την ενορία του Αγίου Τρύφωνος   όπου το είχαν φέρει από την Γαστούνη. Ακολούθως κατευθύνθηκαν εις στο Ι.Προσκύνημα και 11:00 μ.μ Kρούσις Kωδώνων καί έναρξη της ακολουθίας της Πανυχηδος και 12η νυκτερινή: Tελετή Αναστάσεως και εν συνεχεία   Όρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα.   


«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.


Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾌδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, Γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος· Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου Χριστόν τόν ζωοδότην.

Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ῞ᾼδης ἐσκυλεύθη.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ.ἡ γάρ
δόξα Κυρίου, ἐπί σέ ἀνέτειλε. Χόρευε
νῦν, καί ἀγάλλου Σιών.σύ δέ ἁγνή, τέρπου
Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ


Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ