Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Τῇ ΙΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
(εορτή Σταύρος, Σταυρούλα)Νηστεία
Το 326 η Αγία Ελένη πήγε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσει, και να ευχαριστήσει τον Κύριο για τους θριάμβους του γιου της. Πηγαίνοντας εκεί η Αγία Ελένη αρχίζει να αναζητά τον Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας στο Γολγοθά διατάζει να γκρεμιστεί ο ναός της Θεάς Αφροδίτης. Εκεί βρίσκουν τρεις σταυρούς, μη ξέροντας ποίος είναι ο Τίμιος Σταυρός ακούμπησε, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων, μίας ευσεβέστατης νεκρής γυναίκας το σώμα της διαδοχικά και στους τρεις σταυρούς. Μόλις ακούμπησε η γυναίκα στον Τίμιο Σταυρό αναστήθηκε. Μαθεύτηκε γρήγορα το νέο και πλήθος κόσμου άρχισε να έρχεται για να προσκυνήσουν. Ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό και Σε μέρος ψηλό για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Ο Σταυρός είναι το όπλο όλων των χριστιανών κατά του διαβόλου.
Απολυτίκιο. Ήχος α’.
Σώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις Βασιλεύσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα.
Κοντάκιον. Αυτόμελον Ήχος δ’.
Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχοιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ